Bugün, 21 Temmuz 2024 Pazar

Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler İsyan Etti; Çok Ağır İş Yükü Altında Eziliyoruz!

Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler İsyan Etti; Çok Ağır İş Yükü Altında Eziliyoruz!

ISPARTA 25.04.2024 17:09:00 0
Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler İsyan Etti;  Çok Ağır İş Yükü  Altında Eziliyoruz!

Isparta’da faaliyet gösteren Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeciler meslek hayatında yaşadıkları sorunları dile getirerek ağır iş yükü altında olduklarını söylediler.

TÜRMOB’DAN EŞ ZAMANLI 

VE TOPLU BASIN AÇIKLAMASI 

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler adına yaşanılan sıkıntılar ve ağır iş yükü hakkında Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından dün Türkiye genelinde eş zamanlı ve toplu basın açıklaması düzenlendi. 

ISMMMO KAYMAKKAPI 

MEYDANINDA SORUNLARINI 

AÇIKLADI 

Bu doğrultuda; Isparta Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası tarafından yapılan açıklamada yüzlerce mali müşavir ve muhasebeci bir araya geldi. Dün saat 11.00’de Kaymakkapı Meydanı Belediye İşhanı Önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında Oda Başkanı Hüseyin Karaca, meslekte yaşadıkları zorlukları anlatarak, meslektaşlarının ağır iş yükü altında hayatlarını ofislerinde geçirdiklerini ve bu sebeple vergi, beyan dönem sürelerinin resmi tatillere göre düzenlenmesini talep etti. 

BAŞKAN KARACA; “MESLEKTAŞLARIMIZIN İŞ YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK ÇÖZÜMLER ACİLEN HAYATA GEÇİRİLMELİDİR”

Isparta Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ISMMMO) Başkanı Hüseyin Karaca, yaptığı konuşmada; “Mali Müşavirlerin işlerini daha sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için haklı ve insani taleplerimizin ivedilikle hayata geçirilmesinin şart olduğunu” söyledi. Isparta özelinde 370 Mali Müşavir, TÜRMOB çatısı altında 130.000 Mali Müşavir Ülkemize değer katmaktadır. Mesleğimizi yaparken maalesef bu süreçte çok zor şartlar altında çalışmak ve yaşamak zorunda kalmaktayız. 

- Meşlektaşlarımızın ve Odalarımızın da istekleri doğrultusunda Üst Birliğimiz TÜRMOB Genel Başkanımız Emre KARTALOĞLU ve Yönetim Kurulu’nun Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine yaptığı hem yazılı hem sözlü başvurularımızın dikkate alınması için meslektaşlarımızın masa başında ölmesi mi gerekli!

Devletlerin vergi gelirlerini toplamak ve hükümetlerin çeşitli alanlarda geleceğe yönelik planlamalar yapmak için bazı verilere ihtiyaçlarının olduğu açıktır. Ancak, bu veriler toplanırken, istenilecek verilerin mümkün olduğunca tek elden alınması, gereksiz bilgi toplamanın önüne geçilmesi ve veri toplama için kullanılan yöntemlerin de sağlıklı çalışması büyük önem arz etmektedir. 

Ancak bugün Mali Müşavirlerin sırtındaki yük artık dayanılmaz bir boyutlara ulaşmıştır. Meslek mensupları aracılığıyla alınan beyan ve bildirimlerin sayısı her geçen gün artmakta, bu beyan ve bildirimlerin içerikleri kolaylaşacağına zorlaşmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde iş verimini artırmak için haftalık çalışma günlerinin dört güne indirilmesi tartışılırken biz Mali Müşavirler olarak neredeyse 7/24 ofislerimize hapsediliyoruz. Görünürde mükellef veya işverenlerden istenilmekle beraber, iktisadi ve sosyal hayata ilişkin ihtiyaç duyulan hemen her veri Mali Müşavirler aracılığıyla toplanılır hale gelmiştir. Bu durum meslek mensuplarının zaten çok ağır bir iş yükü altında ezilmelerine sebebiyet vermekte iken bir de beyan ve bildirimleri almak için kullanılan sistemlerin sağlıklı çalışmaması ve yoğunluk dönemlerinde tıkanması, zamanla yarışan meslektaşlarımızın streslerini katbekat artırmaktadır. 

“MESLEKTAŞLARIMIZ, BEYAN VE BİLDİRİMLERİ

SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE HAZIRLAYAMAZ HALE GELMİŞTİR”

Meslektaşlarımız, rutin dönemlerde dahi beyan ve bildirimleri sağlıklı bir şekilde hazırlayamaz hale gelmiştir. 3568 sayılı Meslek Yasamızın 1. Maddesinde Kanun’un amacı, “işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmî mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek meslekî standartları gerçekleştirmek, …” şeklinde tanımlanmıştır. Ancak, bu kadar ağır iş yükü altında çalışmak zorunda bırakılan meslek mensupları bir işletmeninin faaliyetlerini ve işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütmesi mümkün müdür. 

Sadece Nisan ayında GİB tarafından ilan edilen vergi takviminde toplam 56 beyan ve bildirimin verileceği açıkça görülmektedir. Bu beyan ve bildirimlerin yanında bir de en son 20 yıl önce uygulanan ve genel tebliği ile sirküleri henüz iki üç ay önce yayımlanan, hala uygulamada birçok tereddüttü barındıran enflasyon düzeltme işlemlerine ilişkin yapılacak çalışmaları da aynı takvimde tamamlanmak zorunda bırakılmasını adil ve uygulanabilir bulmuyoruz! 

Resmi, idari ve hafta sonu tatilleri Ramazan Bayramı ile birleşince toplam on iki günlük tatil nedeniyle Nisan ayında çalışma günü olarak sadece on sekiz gün kalmaktadır. Bu kadar kısa süreye bu kadar beyan ve bildirimin sağlıklı bir şekilde verilmesine imkân yoktur. 

Yetkililerimiz tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine yapılan hem yazılı hem sözlü başvurularımızın dikkate alınması için meslektaşlarımızın masa başında ölmesi mi gerekli! 

“BİLGİ SİSTEMLERİ ALT YAPILARININ 

MODERNİZASYONU ŞARTTIR”

Mali Müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözüm önerilerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine hem yazılı hem de sözlü olarak birçok kez aktarıldı. 

Yapılan her görüşmede, Mali Müşavirlerin ağır iş yükü altında ezildiği, omuzlarındaki yükün artık dayanılmaz bir seviyeye geldiğini, meslektaşlarımızın beden ve ruh sağlıklarının bu yükü kaldırmadığı sıklıkla ifade edilmiştir. Önerilerimize yıllardır sessiz kalınması sebebiyle büyüyen bu sorunların ortadan kaldırılması için beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi, bilgi sistemleri alt yapılarının modernizasyonu şarttır. 

Ölçüsüz bir iş yükü ve adil olmayan ücret tarifesi, mali müşavirlerin iş ve yaşam dengesini olumsuz etkiliyor ve insani yaşam hakkını ellerinden alıyor.

Sorunlarımıza ivedi olarak çözüm üretilmesi için haykıran 130 bin meslek mensubunun çığlıklarına duyarsız kalınmamalıdır. Artık mevcut işlerimizi yapamaz hale geldik, bıçak kemiğe dayandı! 

İnsani şartlarda yaşamak biz mali müşavirlerin de anayasal hakkıdır.

Hazine ve Maliye Bakanlığından her ay beyan sürelerinin uzatılmasını değil, günümüzde yapay zekâ teknolojisinin kullanıldığı bir çağda, elektronik uygulamalar aracılığıyla toplanan verilerin etkin bir şekilde sınıflandırılmasını ve yasal olarak veri talep eden kurumlarla, örneğin TUİK, Merkez Bankası ve Kamu İhale Kurumu gibi daha ismini sayamadığım tüm kamu kurumlarıyla paylaşılmasını talep ediyoruz. 

“O MÜRACAATIMIZIN ACİLEN HAYATA 

GEÇİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ” 

Aynı verilere dayalı olarak yapılan tekrarlı beyan ve bildirim yüklerinin hafifletilmesini istiyoruz. Ayrıca, vergi beyan dönem ve sürelerinin, resmî tatil günleri dikkate alınarak düzenlenmesini talep ediyoruz. Şu an meslek camiasında bir infial hali mevcuttur. Meslektaşlarımız gece gündüz demeden rutin işlerinin yanında ay sonuna kadar kurumlar vergisi beyannamelerini yetiştirmek için uğraşmaktadırlar. 

Bayram tatili nedeniyle çalışmaların sekteye uğraması, mükelleflerden bilgi ve belgenin toplanamaması sebebiyle kurumlar vergi beyannamelerinin süresinde sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesi mümkün değildir. Kurumlar vergisi beyannameleri bile süresinde hazırlanıp beyan edilemeyecek durumda iken bir de bundan 17 gün sonra geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılmasının ve beyanname ekine bilançonun eklenmesinin istenmesi, biz mali müşavirlerin adeta cinnet geçirmesine sebebiyet vermektedir. 

2024 yılı geçiş dönemi olması ve ikincil mevzuatın oldukça geç yayımlanması ve aşırı yoğunluk nedeniyle 2024 yılında geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltme işlemlerinin yapılmaması için dayanakları ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gelir idaresi başkanlığına yaptığımız müracaatımızın hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

“ÜLKEMİZİN EN ZOR ANLARINDA 

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK” 

2023 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin ve elektronik defter beratlarının yüklenmelerinin Nisan ayındaki resmî tatil sürelerinin uzun olması nedeniyle zamanında yapılması mümkün değildir. Bu nedenle kurumlar vergisi beyannameleri ile e-defter beratlarının yükleme sürelerinin ve geçici vergi beyan süresinin uzatılması talebimizin yerine getirilmesi gerekir. Bizler, devletimiz için her türlü fedakarlığı yapan tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi ekonominin çarklarının dönmesi için sağlımızı tehlikeye atarak üzerimize düşen görevleri yüksek sorumluluk bilinci ile yerine getiren bir meslek grubuyuz.

Devlet bizim devletimizdir. Tabi ki kriz dönemlerinde herkesin elini taşın altına koyması ve var gücü ile çalışması gereklidir. Ancak, hiçbir kamu gücünün de bir meslek grubuna bu kadar yüklenmeye, insanların psikolojilerini bozmaya hakkı yoktur. 130 bin Mali Müşavirin işlerini daha sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için haklı ve insani taleplerimizin ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi. 


Pazar 33.5 ° / 20.6 °
Pazartesi 35 ° / 21.7 °
Salı 35.1 ° / 22.1 °